Bedre vilkår for almindelige hus- og bilejere

Centrum-Demokraterne vil afskaffe ejendomsværdiskatten og grundskylden på den primære bopæl, da vi mener skat på egen bolig er urimelig. Desuden vil vi afskaffe registreringsafgiften på nul-emissions biler.

Der er flere argumenter for at sænke skatten for ejerboliger:

  • Skattesænkning kan hjælpe med at reducere den økonomiske byrde på bilejere og boligejere, hvilket kan fremme forbrug og økonomisk vækst.
  • Fremme af investeringer: Lavere skatter kan tilskynde folk til at investere i bil- og boligejendomme, hvilket kan øge ejendomsinvesteringerne og styrke økonomien.
  • Forbedring af boligmarkedet: Lavere skatter på boligejendomme kan føre til øget efterspørgsel efter boliger og støtte til boligmarkedet.
  • Øget konkurrenceevne: Lavere skatter på el-bilbesiddelse kan gøre det billigere at erhverve og vedligeholde biler, hvilket kan øge konkurrenceevnen i bilindustrien.

Finansiering

Der er flere måder, hvorpå CD vil finansiere skattesænkninger på ejerboliger:

Centrum-Demokraterne vil indføre skat på ejendomsavancer ved salg.

Reduktion af offentlige udgifter: Centrum-Demokraterne vil reducere offentlige udgifter, for eksempel ved at nedlægge unødvendige programmer eller ved at rationalisere regeringsbureaukratiet.

Øget økonomisk vækst: Skattesænkninger på ejerboliger vil øge økonomisk aktivitet og fremme vækst, hvilket vil føre til højere skatteindtægter på sigt.

Hjerte logo med grønt CD