En stærk bekendelse til EU og NATO

Der er mange årsager til, at Centrum-Demokraterne mener det er en god idé at være medlemmer af EU og NATO. Her er nogle af de væsentligste:

EU:

  • Økonomisk samarbejde og frihandel: Medlemslandene har adgang til et fælles marked med færre handelshindringer, hvilket kan føre til øget vækst og velstand.
  • Politisk samarbejde: EU fungerer som en platform for politisk samarbejde mellem medlemslandene og fremmer samarbejde på områder som udenrigspolitik, justits- og indre anliggender.
  • Fælles standpunkter: EU fungerer som en enhed på verdensscenen, hvilket giver medlemslandene mulighed for at fremme fælles interesser og være en stærkere stemme i internationale fora.

NATO:

  • Sikkerhed: NATO giver medlemslandene mulighed for at samarbejde om deres forsvarsmæssige anliggender og styrker deres evne til at håndtere trusler mod deres sikkerhed.
  • Større politisk stabilitet: NATO bidrager til politisk stabilitet i Europa og fremmer fred og sikkerhed på kontinentet.
  • Bekræftelse af alliancer: NATO fungerer som en bekræftelse af alliancer mellem medlemslandene og styrker deres fælles engagement i at opretholde fred og sikkerhed.
Hjerte logo med grønt CD