Fair og konsekvent udlændingepolitik

Centrum-Demokraterne vil have en fair og konsekvent udlændingepolitik i Danmark, som omfatter følgende overordnede elementer:

  1. Klare regler for opnåelse af opholdstilladelse, herunder kriterier for asyl og familiesammenføring
  2. Hurtige og effektive asylprocesser, der tager hensyn til den enkeltes situation
  3. Effektiv integration af anerkendte flygtninge og familiesammenførte i samfundet
  4. Håndtering af illegal indvandring og afviste asylansøgere på en human og rettidig måde
  5. Samarbejde med andre europæiske lande for at håndtere migration på en fælles og fair måde.

Det er vigtigt, at en vores udlændingepolitik også tager hensyn til de internationale forpligtelser, Danmark har påtaget sig, herunder Genève-konventionen om flygtninge.

Hjerte logo med grønt CD