Gode vilkår for EU-arbejdskraft

Danmark har akut mangel på arbejdskraft – både i den offentlige og private sektor. Derfor vil Centrum-Demokraterne konsekvent forbedre vores attraktivitet som arbejdsland, så vi kan nå at redde vores velfærdsstat.

Centrum-Demokraterne vil prioritere, at kunne tilbyde tilstrækkelige bolig- og levevilkår for EU-borgere. Derfor vil vi via samarbejder og økonomisk støtte få bygget tusinder af boliger, og understøttet disse med effektiv infrastruktur. Desuden vil loyal og velintegreret arbejdskraft kunne opnå permanente opholdstilladelser.

For at give gode vilkår for EU-arbejdskraft i Danmark vil vi også styrke disse skridt:

  1. Overholde EU-direktiver og -regler om lige løn og arbejdsvilkår for alle arbejdstagere, uanset nationalitet.
  2. Sørge for effektive klage- og kontrolprocedurer for at beskytte arbejdstageres rettigheder.
  3. Sørge for, at EU-arbejdstagere har adgang til offentlige sundheds- og sociale ydelser på samme niveau som den danske befolkning.
  4. Støtte og fremme integrationen af EU-arbejdstagere i den danske samfund gennem sprogkurser og andre former for opbakning.
  5. Beskytte EU-arbejdstagere mod diskrimination og racistiske overgreb.
  6. Overvåge og følge op på, at EU-direktiver og -regler om beskyttelse af arbejdstageres rettigheder bliver overholdt i Danmark.
Hjerte logo med grønt CD