Lovgivning for borgernes skyld, så retssikkerheden styrkes

For at styrke retssikkerheden i Danmark vil Centrum-Demokraterne sikre følgende:

  1. Klare definitioner af lovgivning: Lovgivning bør være klart formuleret og nem at forstå, så borgerne ved, hvad der er tilladt og ikke tilladt.
  2. Uafhængige domstole: Domstole skal være uafhængige og fri for politisk indflydelse, så de kan træffe beslutninger baseret på lovgivningen og fakta i sagerne.
  3. Borgerens ret til at blive hørt: Alle borgere skal have ret til at blive hørt og præsentere deres sag for domstolene.
  4. Transparente regler for beviser: Der skal være transparente regler for, hvilke beviser der er tilladt i retsprocesser, så begge parter har lige muligheder for at fremføre deres sag.
  5. Ligestilling for alle borgere: Lovgivningen skal være ens for alle borgere, uanset køn, race, religion og andre faktorer.
  6. Regler for tvister mellem borgere og staten: Der skal være klare regler for, hvordan borgere kan indgive klager over statens handlinger, så deres rettigheder kan beskyttes.
Hjerte logo med grønt CD