Om

Centrum-Demokraterne (CD) er en moderne udgave af det oprindelige parti af samme navn fra 1973. Det nye CD har de fleste af det oprindelige partis kendetegn, men har tilføjet mange egne, og mere tidsvarende.

Erhard Jakobsen frigjorde sig fra Socialdemokratiet, og stiftede det borgerlige midterparti Centrum-Demokraterne. Venstredrejningen var blevet for omfattende. CD fik stor succes, og blev et regeringsparti. Da hans datter, Mimi Jakobsen, tog over som formand, blev partiet trukket tilbage mod venstre og social-liberalismen, blandt andet med en venlig indvandrerpolitik, og partiet mistede momentum. Det nye Centrum-Demokraterne følger Erhard Jacobsens linje i en tidssvarende udgave.

CD søger maksimal indflydelse med en kompromissøgende realpolitik, som vil begrænse yderfløjenes indflydelse. Partiet er borgerligt, uden at være ideologisk.

CD’s grundlægger Erhard Jakobsen og datteren Mimi Jakobsen efter valgsejren i 1981. POLFOTO/Peer Pedersen

Centrum-højre profilen i dansk politik er CD ikke alene om, men det nødvendige og konsekvente fokus på at skabe nye indkomster til Danmark, for at sikre et stærkt velfærdssamfund, står partiet foreløbigt alene om blandt alle Folketingets nuværende partier.

CD har en demokratisk partiorganisation, og alle som kan og vil, har mulighed for, at få indflydelse i partiet og ultimativt folkevalgt politik.

Organisation

Christian Kubel Højmose
Partisekretær

Christian Kubel Højmose (Cand.pharm.) har i efteråret 2022 deltaget på det første hold på Det Politiske Akademi. Det Politiske Akademi er et tværpolitisk initiativ, der rekrutter og uddanner fremtidens nye politiske ledere til Folketinget, regionsråd, kommunalbestyrelser og Europa-Parlamentet. 

Jacob Brandt-Møller
Landsformand

Jacob Brandt-Møller er forhenværende medlem af Klima-demokraterne og Det Demokratiske Parti.

Jesper K. Ryskin
Politisk rådgiver

Jesper K. Ryskin er forhenværende medlem og rådgiver af CD (2005-2007), og sad i en gruppe, der prøvede at hjælpe partiet tilbage i nært samarbejde med daværende formand Bjarne Møgelhøj. Jesper K. Ryskin er marketing og kommunikations direktør.

Hjerte logo med grønt CD

Kontakt Centrum-Demokraterne
Forsiden på Centrum-Demokraterne