Redde velfærdsstaten med nye indkomster

Centrum-Demkraterne vil forøge indtægterne i Danmark markant:

  • Sikre at større virksomheder betaler skatter
  • Bedre skatteopkrævning
  • Indførelse af målrettede CO2-skatter
  • Fokus på at fremme innovation og øge investeringer i nye industrier, såsom grøn energi og teknologi
  • Stimulering af udenlandske investeringer gennem en attraktiv investeringsklima og styrket erhvervspolitik

Hos Centrum-Demokraterne mener vi, at enhver ændring af indkomstpolitikken bør være balanceret og tage hensyn til de økonomiske og sociale konsekvenser for både individer og samfundet som helhed.

Hjerte logo med grønt CD