Skatten sænkes i takt med nye indkomster, så den offentlige sektor styrkes

Centrum-Demokraterne vil væk fra den fastgroede politiske tankegang om, at man skal skære et sted, for at kunne styrke et andet. Centrum-Demokraterne vil skabe nye indkomster.

En måde at sænke skatten i takt med øget indkomst som følge af skattesænkninger, er ved at implementere en progressiv skattesystem, hvor de højere indkomster beskattes mere end de lavere indkomster. På denne måde kan man sikre, at selv med øget indkomst, vil de højere indkomster stadig bidrage mere i skat, mens de lavere indkomster vil opleve en relativt større reduktion i deres skattebyrde. Denne metode vil Centrum-Demokraterne undgå bliver normal praksis.

I stedet for vil vi gøre kagen større, og der er mange måder, hvorpå vi som land kan skabe nye indkomster og sænke skatten:

  1. Øget økonomisk vækst: En øget økonomisk vækst skaber nye arbejdspladser og øger den samlede indkomst i samfundet, hvilket vil resultere i højere skatteindtægter og muligheden for at sænke skatten.
  2. Attraktivt erhvervsklima: CD vil skabe et erhvervsklima, der er attraktivt for virksomheder og investeringer. Dette fører til øget beskæftigelse og økonomisk vækst.
  3. Uddannelses- og innovation: CD vil styrke uddannelsessystemet og fremme innovation for at øge produktiviteten og skabe nye erhvervsmuligheder.
  4. Internationale samarbejder: CD vil styrke samarbejdet med andre lande for at øge handelen og generere indkomster fra import og eksport.
Hjerte logo med grønt CD